ความทรงจำครั้งสุดท้าย

posted on 28 Oct 2010 22:40 by jiraput101
 ความทรงจำครั้งสุดท้าย
ความหมายของคำว่ารักเป็นเหมือนกำลังอันยิ้งใจแต่หากรักนั้นหมดไปเท่ากับคนกำลังที่จะหมดแรงเปรียบความรักนั้นดั่งผ้าขาวที่ไม่มีสีเจียปนรักนั่นจึงจะไสสะอาดบริบูรณ์ด้วยรักแท้และมั่นคงดั่งเส้าบ้านที่คอยตั้งฉากอยู่กับพื้นดิน

edit @ 28 Oct 2010 22:41:49 by นักศึกษาบ้านนอก

ฉันเกิดมาเป็นลูกชาวนา

posted on 28 Oct 2010 12:54 by jiraput101
ฉันเกิดมาเป็นลูกชาวนา
พร้อมที่มาด้วยความอยาก
ถึงใจจะขาดแทบเจียนตาย
แต่ลมหายใจยังสำนึกธรณี
สิ่งหวังดีในท้องนาดั่งแก้ว
แสนเหนื่อยร้าวร้อนก็จำทน
ถึงขัดสนในเงินตราอนาทร
ไม่ขอจรจากลาทุ้งนาเอย

คิดถึง

posted on 28 Oct 2010 12:27 by jiraput101
คิดถึงแสนไกลความห่วงใย
เฝ้าเพ้อใจบอกไปว่าคิดถึง
ส่งกลิ้นหอมเกษรดั่งสายผึ้ง
ขอลำผึงคิดถึงเธอแต่ผู้เดียว

edit @ 28 Oct 2010 12:31:34 by นักศึกษาบ้านนอก

untitled

posted on 27 Oct 2010 17:35 by jiraput101

untitled

posted on 27 Oct 2010 17:34 by jiraput101

untitled

posted on 27 Oct 2010 17:32 by jiraput101

untitled

posted on 27 Oct 2010 17:32 by jiraput101

untitled

posted on 27 Oct 2010 08:06 by jiraput101

untitled

posted on 27 Oct 2010 08:05 by jiraput101