ฉันเกิดมาเป็นลูกชาวนา

posted on 28 Oct 2010 12:54 by jiraput101
ฉันเกิดมาเป็นลูกชาวนา
พร้อมที่มาด้วยความอยาก
ถึงใจจะขาดแทบเจียนตาย
แต่ลมหายใจยังสำนึกธรณี
สิ่งหวังดีในท้องนาดั่งแก้ว
แสนเหนื่อยร้าวร้อนก็จำทน
ถึงขัดสนในเงินตราอนาทร
ไม่ขอจรจากลาทุ้งนาเอย

Comment

Comment:

Tweet